Súvisiace články:
Označenie a insígnie
Tréning 
  1st Special Warfare Training Group (Airborne) je zodpovedná za 6-fázový Special Forces Pipeline tréning. Kvôli splneniu tejto úlohy je celá jednotka rozdelená na niekoľko práporov (Battalion). 1st Battalion zodpovedá za celý tréningový program prebiehajúci v poľných podmienkach. 3rd Battalion vyučuje cudzie jazyky a zvyklosti a 4th Battalion zodpovedá za Military Occupational Specialty (MOS) training. Trošku výnimočný je 2nd Battalion, ktorý prevádzkuje špecializované školy (SFUOS a MFFS).
 
   Zaujímavosťou je, že členovia tejto jednotky sú z rôznych armádnych zväzkov, s rôznymi špecializáciami a s najrozličnejšími profesnými históriami. Drvivú väčšinu členov tvori káder Special Forces (dôstojníci, poddôstojníci a samozrejme mužstvo). Dôstojníci sú zodpovední za velenie, poddôstojníci majú výkonné funkcie (DI's - Drill Instructors) a mužstvo tvorí pomocnú a asistenčnú skupinu. Ďalej sú v jednotke v dosť hojnom počte zastúpení členovia jednotiek Rangers (dôstojníci a poddôstojníci), ktorí pôsobia ako inštruktori, bývalí členovia Delta Force a podobných útvarov (zväčša tajných) pôsobia hlavne ako inštruktori a v neposlednom rade sú tu aj členovia 160th SOAR (pomocný a výkonný personál) dočasne prevelení k USAJFKSWCS.
 
   1st SWTG(A) je priamo podriadená USAJFKSWCS a oficiálne je nebojovou zložkou. USAJFKSWCS spolu s inými zoskupeniami je priamo podriadená USASOCOM (U.S. Army Special Operations Command).
 
   Na záver je dôležité spomenúť, že medzi členov USAJFKSWCS (zaradených do 1st SWTG(A)) sa počítajú aj zástupcovia U.S. Navy SEAL's, ktorí sú zaradení prevažne v 2nd Battalion (SFUOS) a dosť často sa objavujú aj označenia U.S. Air Force, zväčša z pôsobnosti SOF TACP's (Special Operations Forces Tactical Air Control Parties) a ETAC (Enlisted Terminal Attack Controllers).
 
Organizačná štruktúra USASOC

Organizačná štruktúra USASOC
Pre zväčšenie kliknite na obrázok