Potápačská škola JFKSWCS pre Special Forces (John F. Kennedy Special Warfare Center and School's Special Forces Underwater Operations School) na Floride (Key West) poskytuje špeciálny výcvik hlavne v oblastiach námorných operácií a spôsobov infiltrácie, používaných na nepozorovanú infiltráciu nepriateľských zariadení. Škola ponúka tri špecifické kurzy súvisiace s potápaním: kvalifikácia bojového potápača Špeciálnych síl (Special Forces Combat Diver Qualification), potápač-zdravotník Špeciálnych síl (Special Forces Diving Medical Technician) a bojový potápač-špecialista Špeciálnych síl (Special Forces Combat Diving Supervisor).
 
   Kvalifikačný kurz bojového potápača trvá štyri týždne a štyri dni. Študenti sa učia základy potápačských operacií. Výcvik zahŕňa podmorský prieskum, procedúry pre vstup a výstup do/z ponorky, prieskum spodných častí lodí a infiltračné techniky. Počas výcviku sa študenti učia techniky podmorskej navigácie pre denné a nočné operácie.
 
   Kurz potápača-zdravotníka trvá 16 dní. Kvalifikovaní medici špeciálnych síl sa učia širokej škále predmetov súviciacich s diagnostikovaním a liečbou zranení a ochorení, vyskytujúcich sa u potápačov. Študenti sa stanú zruční v záchrane života a manažmente nehôd a nešťastí, čo zahŕňa napríklad záchranu obetí na mori pomocou helikoptéry.
 
   Kurz bojového potápača-špecialistu trvá 12 dní. Tento kurz je koncipovaný pre skúsených bojových potápačov a má ich priviesť na vyššiu úroveň. Počas tohto kurzu študenti nadobúdajú potrebné vedomosti na plánovanie a vedenie potápačských operácii.
 
   Všetky tri kurzy vyučuje Company C, 2nd Battalion, 1st Special Warfare Training Group (Airborne) (rota C, 2. prápor, 1st SWTG(A)). Inštruktori z armády, námorníctva a letectva vycvičia približne 400 študentov za rok.