V prípade akéhokoľvek záujmu nás môžete kontaktovať na uvedených emailových adresách.
 
Ak je vaša pošta určená všeobecne celej jednotke, použite prosím túto adresu:

swtg@swtg.sk

Ak je vaša pošta určená konkrétne niektorému z členov vo velení, použite nasledujúce adresy:

1LT Steve "Scorpion" HAWKINS
scorpion@swtg.sk
ICQ: 133623343