Súvisiace články:
Označenie a insígnie


 
  The John F. Kennedy Special Warfare Center and School - Univerzita špeciálnych operácií U.S. Army - zodpovedá za tréning jednotiek zvláštneho určenia, vedenie vývoja, doktrínu a personálnu administratívu. Tréningová skupina Centra poskytuje kompletné spektrum tréningu špeciálnych operácií. Popri výučbe plní škola aj úlohu výskumného strediska - testuje sa v nej nový výstroj.
 
   The Special Warfare Center and School začala v roku 1951 ako Divízia psychologického vedenia boja (Psychological Warfare Division) Armádnej školy (Army General School) vo Fort Riley, KS. Škola bola presťahovaná do Fort Bragg-u v roku 1952. Triedy Civil Affairs boli do jej histórie zaradené po tom, ako sa Civil Affairs School premiestnila v roku 1971 z Fort Gordon-u, GA, do Fort Bragg-u. V roku 1961 založila škola Tréningovú skupinu špeciálnych síl (Special Forces Training Group) na tréning zaradených uchádzačov usilujúcich sa o členstvo v špeciálnych jednotkách.
 
   Inštitút vojenskej pomoci (The Institute for Military Assistance) na základni Fort Bragg, NC, bol 1. októbra 1983 označený menom JFK Special Warfare Center, ako výsledok priradenia k vojskám špeciálnych operácií (special operations forces - SOF) v tom istom roku. The JFK Special Warfare Center bolo v podstate pobočkou školy, ale bola zaradená ako TRADOC. Neskoršia reorganizácia vrámci SOF v roku 1990 premiestnila TRADOC do Velenia špeciálnych operácií U.S. Army (U.S. Army Special Operations Command) na základňu Fort Bragg, rozkazom z 20. júna 1990.
 
   Joint Special Operations Medical Training Center, ktorý patrí pod školu a bol založený v roku 1996, konsoliduje a štandardizuje všetky odborné tréningy zamerané na medicínu (SOF medical training) v štruktúre DOD. Vo všetkých kurzoch trénuje v tomto centre pod hlavičkou školy viac ako 10 000 amerických a zahraničných študentov, každý rok sa pohybuje počet kurzov v okolí čísla 68.
 
   Legendárny zelený baret a štítky Special Forces sú symbolmi fyzickej a mentálnej dokonalosti, kuráže, dômyselnosti a priamočiarej tvrdohlavosti. A jediné miesto, kde sa dajú získať je U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School vo Fort Bragg-u, NC. Srdcom tréningového programu Special Forces je 1st Special Warfare Training Group (Airborne), ktorá riadi Zaraďovací a selekčný kurz špeciálnych síl (Special Forces Assessment and Selection Course), Kvalifikačný kurz špeciálnych síl (Special Forces Qualification Course) a všetky nadstavbové tréningy špeciálnych síl ako je výučba cudzích jazykov a štúdium regionálnych zvyklostí.
 
  Prvým krokom pre vojaka žiadajúceho o vstup k Special Forces je Special Forces Assessment and Selection Course; 24-dňový kurz určený k zisteniu študentovej trénovateľnosti a vhodnosti vstupu k špeciálnym silám. Káder SFAS hodnotí každoročne približne 1800 žiadateľov. aby zistil, či sú vhodní alebo nevhodní pre zaradenie. Kandidáti ním prechádzajú na základni Camp MacKall, N.C. v dočasnej službe (temporary duty - TDY). Kandidáti sú do neho zahrnutí bez rozdielu odo dňa ich nástupu až po uvoľnenie zo špeciálnych síl.
 
   Výučba, schopnosť trénovať, tréning a poradenstvo sú dôležité aspekty tohoto programu. Základným faktorom je pozemná navigácia v strednej náročnosti, ktorá sa používa na zistenie trénovateľnosti uchádzačov. Séria 12 prepojených vlastností je úspechom k zvládnutiu Special Forces Qualification Course (SFQC), ktorý je ďalším stupňom základného výberu. Tieto vlastnosti zahŕňajú inteligenciu, fyzickú odolnosť, motiváciu, dôveryhodnosť, zodpovednosť, zrelosť, duševnú stabilitu, súdnosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v tíme, vplyv osobnosti na okolie a komunikatívnosť. V rámci pozemnej navigácie, ktorá je dôležitým nástrojom výučby, sa realizujú ostatné cvičenia ako míľový orientačný kurz, behy, diaľkové pochody a lezenie.
 
   Na celkovú výkonnosť študentov v kurzoch dozerá skupina nestranných starších dôstojníkov a ostatných poddôstojníkov. Je dôležité spomenúť, že po ukončení kurzu SFASC je vojak, ktorý uspel, zaradený do SFQC. To znamená, že tieto dva kurzy neprebiehajú v rovnakom čase, ale v náväznosti za sebou.
 
   1st Special Warfare Training Group (Airborne) je zodpovedná za šesťfázový Special Forces Pipeline (SFP) tréning. Pre splnenie tejto úlohy je celá Skupina rozdelená do jednotlivých práporov (Battalion). 1st Battalion je zodpovedný za všetky výučbové procesy SFP vykonávané v poľných podmienkach. 3rd Battalion poskytuje výučbu cudzých jazykov a 4th Battalion prevádzkuje tréning Military Occupational Specialty (MOS). Company B, 2nd Battalion je vlastne školou voľného pádu (Military Free Fall School). Company C, 2nd Battalion poskytuje vedomosti z vojenského potápania a prevádzkuje školu Special Forces Underwater Operations School v Key West, FL.
 
  The United States Army Security Assistance Training Management Training Organization (USASATMO) je organizáciou TRADOC-u priradená k U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Ft. Bragg, NC. Security Assistance (SA) vyvinutá podľa tradície kooperácie medzi Spojenými štátmi a inými suverénnymi národmi s rovnakými hodnotami a záujmami zabezpečuje svojimi aktivitami všetky základné obranné ciele. Pozostáva zo skupiny programov autorizovaných U.S. Foreign Assistance Act, Arms Export Control Act a súvisiacimi dokumentmi. USASATMO je organizáciou U.S. Army zodpovednou za poskytovanie armádneho tréningu a technickej asistencie tímom na celom svete s cieľom podporovať misie SA.
 
   U.S. Army Yuma Proving Ground (YPG) je základne používaným prírodným púštnym testovacím zariadením. YPG je dislokovaná 26 míľ severne od Yumy, Arizona na U.S. Hwy 95. Toto územie pokrýva bezmála 1400 štvorcových míľ a ponúka klímu a terén podobný ostatným púštnym oblastiam sveta. YPG je primárne zapojená do vývojových a operatívnych testov delostreleckých zbraní a munície, leteckých zbrojných systémov, pohybového vybavenia a systémov leteckého zásobovania. The U.S. Army Health Clinic a Military Free Fall School, ktorá je časťou John F. Kennedy Special Warfare Center & School, sú jej pobočkovými organizáciami.
 
   The John F. Kennedy Special Warfare Center a Special Forces Underwater Operations School v Key West, FL, poskytujú Special Operations tréning zameraný na činnosti spojené s pohybom a pobytom pod vodnou hladinou, ktoré sú spojené s infiltračnými technikami používanými pri pohybe nepriateľským územím. Škola poskytuje tri špecifické kurzy zamerané na oblasť podvodných operácií: Special Forces Combat Diver Qualification (kvalifikácia bojového potápača Špeciálnych síl), Special Forces Diving Medical Technician (potápač-zdravotník Špeciálnych síl) a Special Forces Combat Diving Supervisor (bojový potápač-špecialista Špeciálnych síl).